ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye Yatırım Yapıyoruz
 
Ekoplas’ın tüm çalışanları ve yönetimi üretim yaparken ve müşterilerine hizmet sunarken yaşadığımız çevreyi korumak için;
 

  • Yürürlükteki Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan;
  • Faaliyetleri sonucunda oluşan tüm çevre boyut etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışan,
  • Atıkları en aza indirmeye çalışan, diğer üretim atıklarının doğaya zarar vermeyecek bir şekilde yok edilmesini sağlayan;
  • Doğal kaynak tüketimini en aza indirmek üzere çalışan,
  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;
  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı;

 
bir çevre yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.
 
Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.