İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışanlarımıza Yatırım Yapıyoruz
 
Ekoplas’ın tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için;  

  • Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan;

  • Faaliyetleri sonucunda oluşabilecek tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri en aza  indirmek üzere çalışma başlatan;

  • Kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan;

  • Sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

 
Ekoplas'da "Önce İnsan, Önce Sağlık, Önce İş Güvenliği" anlayışı ile hareket edilir. Her çalışanımızın bir iş güvenliği uzmanı kadar, yaptığı iş ve çalıştığı ortamla ilgili tehlikelerin ve risklerin farkında olan, riskleri kaynağında yok etmek üzere öneri getiren, kurallara uyan, gören ve uyaran bir bilinç seviyesine ulaştırılması hedeflenir..